محصولات تندرستی

جدید ترین محصولات تندرستی

آرد برنج درجه یک طارم هاشمی

45,000 تومان 43,000 تومان

ده کیلو برنج طارم امراللهی (بینام)

500,000 تومان 490,000 تومان

ده کیلو برنج طارم هاشمی محلی کشت اول فریدونکنار

520,000 تومان 495,000 تومان

ده کیلو برنج طارم هاشمی محلی کشت دوم فریدونکنار

570,000 تومان 550,000 تومان

ده کیلو برنج فجر شمشیری

420,000 تومان 405,000 تومان

ده کیلو سرلاشه طارم هاشمی معطر کشت اول

420,000 تومان 400,000 تومان

ده کیلو سرلاشه کشت دوم ممتاز

430,000 تومان 420,000 تومان

ده کیلو نیمدانه طارم هاشمی فریدونکنار

320,000 تومان 300,000 تومان