محصولات تندرستی

جدید ترین محصولات تندرستی

آرد برنج درجه یک طارم هاشمی

34,000 تومان 32,000 تومان

برنج طارم امراللهی (بینام)

31,500 تومان 30,500 تومان

برنج طارم هاشمی محلی کشت اول فریدونکنار

34,000 تومان 33,000 تومان

برنج طارم هاشمی محلی کشت دوم فریدونکنار

38,500 تومان 37,500 تومان

برنج فجر شمشیری

28,500 تومان 27,500 تومان

سبوس برنج خوراکی ، بهداشتی و نرم

7,000 تومان 6,500 تومان

سرلاشه طارم هاشمی معطر کشت اول

24,500 تومان 24,000 تومان

سرلاشه کشت دوم ممتاز

28,000 تومان 27,500 تومان