محصولات تندرستی

جدید ترین محصولات تندرستی

آرد برنج درجه یک طارم هاشمی

35,000 تومان 33,000 تومان

برنج طارم امراللهی (بینام)

33,000 تومان 31,500 تومان

برنج طارم هاشمی محلی کشت اول فریدونکنار

36,000 تومان 35,000 تومان

برنج طارم هاشمی محلی کشت دوم فریدونکنار

42,500 تومان 41,000 تومان

برنج فجر شمشیری

30,000 تومان 29,000 تومان

سبوس برنج خوراکی ، بهداشتی و نرم

20,000 تومان 18,000 تومان

سرلاشه طارم هاشمی معطر کشت اول

29,000 تومان 27,500 تومان

سرلاشه کشت دوم ممتاز

32,000 تومان 30,500 تومان